Göra egna byggritningar – vad gäller?

Har du börjat skissa på ditt drömhus och behöver hjälp med att gå vidare till nästa steg? En ordentlig byggritning är oftast ett måste för att bygget ska godkännas för bygglov av kommunen, men vad krävs i en sådan ritning? Vi går igenom vad du behöver veta.

Bygglov

För att bygga nytt, bygga om eller bygga till på ett hus eller anläggning krävs i de flesta fall ett bygglov och startbesked från kommunen. Dina byggritningar och handlingar måste uppfylla vissa krav och bli godkända av byggnadsnämnden. Därför är det viktigt att dina ritningar och planer görs på ett fackmässigt sätt. Det är fritt fram att som lekman göra egna byggritningar, men de måste uppfylla vissa tekniska krav. För en enkel ansökan om bygglov krävs att du skickar in åtminstone:

  • Ifylld ansökningsblankett från kommunen.
  • Huvudritningar eller bygglovsritningar. Kontrollera med din kommun vilka krav dessa måste uppfylla.
  • Situationsplan där tomtgräns och den nya byggnaden tydligt framgår.

När du väl fått bygglov måste bygget påbörjas inom två år och vara färdigt inom fem – efter det behövs ett nytt bygglov. Läs mer om bygglovsansökningar och vad som krävs hos din kommun eller på Boverket.se. Chansen är stor att din kommuns hemsida har information om bygglov och färdiga blanketter att skriva ut och fylla i.

Anlita experthjälp

Ju mer avancerat ett byggprojekt är, desto mer expertis kräver så klart ritningarna. För att få sitt projekt godkänt för byggstart krävs rätt symboler, skalor och angivelser på ritningarna – och det är mycket att hålla reda på.

Självklart finns hjälp att få, och aktörer som Byggritarna är experter på bygglovsritningar. Eftersom ritningarna måste utföras fackmässigt för att få bygglovsansökan godkänd kan det vara bra att anlita en arkitekt eller byggnadsingenjör om du är det minsta osäker.

Friggebod och attefallshus – utan bygglov

Om du bor i ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov uppföra mindre hus utan bygglov, enligt vissa specifika regler. Så kallade friggebodar och attefallshus måste uppföras enligt ett regelverk som anger storlek, placering och andra faktorer kring byggnationen. Hos Boverket.se kan du läsa mer om vad som gäller.